صنايع توليدي و صنعتي تكنو برتر رستاك، اولين و تنها دارنده مجوز توليد اسپيس فريم (سازه هاي نمايشگاهي) از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ايران

قیمت اسپیس فریم- frame price

قیمت اسپیس فریم | سازه نمایشگاهی

قیمت اسپیس فریم قیمت سازه نمایشگاهی اسپیس فریم به صورت قیمت مترطول اسپیس فریم محاسبه میگردد.با توجه به آیتمهای متفاوتی که قیمت اسپیس فریم تابع آنهاست نرخ فروش اسپیس فریم مشخص میگردد.قیمت اجاره اسپیس فریم نیز تابع مواردمتعددی است.ازقبیل تایم اجاره اسپیس فریم،اجاره چادر اسپیس فریم،اجاره تجهیزات نمایشگاهی.قیمت اسپیس فریم باتوجه به نرخ متغیر اقلام ومتریال اولیه از قرارهرمترطول160000ریال قیمت گذاری شده ودرذیل صفحه قیمت اسپیس فریمهای تولیدی اسپیس سازان تکنوبرتررستاک به صورت کامل اعلام گردیده است.جهت مشاهده قیمت اسپیس فریم به پایین همین صفحه مراجعه فرمایید.قیمت اسپیس فریم-قیمت سازه نمایشگاهی اسپیس فریم-قیمت مترطول اسپیس فریم-قیمت هرمترطول اسپیس فریم-لیست قیمت اسپیس فریم-قیمت ارزان اسپیس فریم-ارزانترین قیمت اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم سبک-قیمت اسپیس فریم سنگین-قیمت چادر اسپیس فریم-قیمت داربست نمایشگاهی اسپیس فریم-قیمت اجاره اسپیس فریم-قیمت اتصال اسپیس فریم-قیمت قفل اسپیس فریم-قیمت بست اسپیس فریم-قیمت فروش اسپیس فریم-قیمت اسپیس-قیمت اسپیس فریم-لیست قیمت اسپیس فریم-قیمت هرمتر طول اسپیس فریم-قیمت مترطول اسپیس فریم-قیمت اجاره اسپیس فریم-قیمت ارزان اسپیس فریم-ارزانترین قیمت اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم وسازه نمایشگاهی-قیمت سازه اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم کارکرده-قیمت چادراسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم نو-قیمت اسپیس فریم استاندارد-قیمت اسپیس فریم کارکرده-قیمت اسپیس فریم دست دوم-قیمت اسپیس فریم-قیمت سازه نمایشگاهی اسپیس فریم-قیمت سازه اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم استاندارد-قیمت اسپیس فریم کارکرده-قیمت اسپیس فریم وقیمت تجهیزات نمایشگاهی-قیمت اسپیس فریم وچادراسپیس فریم-قیمت اجاره اسپیس فریم-قیمت ارزان اسپیس فریم-قیمت متر طول سازه اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم نورپردازی-قیمت اسپیس فریم-قیمت اسپیس-قیمت سازه نمایشگاهی اسپیس فریم-قیمت اجاره اسپیس فریم-قیمت هرمترطول اسپیس فریم-قیمت مترطول اسپیس فریم-قیمت ارزان اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم نو-قیمت اسپیس فریم کارکرده-قیمت اسپیس فریم دست دوم-قیمت فروش اسپیس فریم-قیمت اجاره اسپیس فریم-قیمت چادراسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم-قیمت اسپیس-قیمت اسپیس فریم نمایشگاهی-قیمت فروش اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم استاندارد-قیمت سازه نمایشگاهی اسپیس فریم-قیمت خریداسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم نو-قیمت اسپیس فریم کارکرده-قیمت اسپیس فریم دست دوم-قیمت اسپیس فریم-قیمت چادراسپیس فریم-قیمت اجاره اسپیس فریم-قیمت قفل اسپیس فریم-قیمت بست اسپیس فریم-قیمت آبکاری اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم-قیمت فروش اسپیس فریم-قیمت اجاره اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم نمایشگاهی-قیمت اسپیس فریم نورپرزدازی-قیمت اسپیس فریم واتصالات اسپیس فریم-قیمت ارزانترین اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم استاندارد-قیمت اجاره اسپیس فریم-قیمت چادراسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم سبک-قیمت اسپیس فریم سنگین-قیمت اسپیس فریم:قیمت اسپیس فریم یا همان قیمت سازه نمایشگاهی اسپیس از مولفه های مختلفی محاسبه میگردد.قیمت پروفیل-قیمت مسباره -وقیمت آبکاری اسپیس فریم-قیمت سازه اسپیس یا همان قیمت اسپیس فریم در متن پایین صفحه به صورت قیمت جزبه جز قیمت اسپیس فریم به صورت مفصل توضیح داده شده است.لیست قیمت اسپیس فریم به صورت قیمت اسپیس فریم نهایی محاسبه واعلام گردیده است.قیمت اسپیس فریم وقیمت سازه نمایشگاهی اسپیس فریم تابع مولفه هایی است-قیمت اسپیس فریم وقیمت سازه نمایشگاهی وقیمت اجاره اسپیس فریم وقیمت چادر اسپیس فریم وقیمت اتصالات اسپیس فریم یاقیمت قفل اسپیس فریم یا قیمت بست اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم-قیمت سازه اسپیس فریم-ارزانترین قیمت اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم کارکرده-قیمت اسپیس فریم نو-قیمت اسپیس فریم سبک-قیمت اسپیس فریم سنگین-قسمت سازه نو-قیمت سازه کارکرده-قیمت سازه سبک-قیمت سازه سنگین-قیمت هرمترطول اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم نمایشگاهی-قیمت سازه اسپیس فریم-قیمت اجاره اسپیس فریم-قیمت ارزان اسپیس فریم-نرخ فروش اسپیس فریم-بهترین قیمت سازه نمایشگاهی و اسپیس فریم-ارزانترین قیمت سازه نمایشگاهی اسپیس فریم-قیمت خریدسازه واسپیس فریم-قیمت فروش سازه واسپیس فریم-خریدوفروش سازه نمایشگاهی اسپیس فریم-ارزانترین قیمت سازه اسپیس فریم-اسپیس فریم وسازه وتجهیزات نمایشگاهی-قیمت آبکاری اسپیس فریم-قیمت اتصال درجه یک اسپیس فریم-قیمت قفل اسپیس فریم-قیمت بست اسپیس فریم-قیمت قفل وبست واتصال اسپیس فریم-قیمت نصب واجرای اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم دست دوم کارکرده-قیمت سازه دست دوم کارکرده-قیمت چادربرزنتی اسپیس فریم-قیمت داربست نمایشگاهی اسپیس فریم-قیمت تجهیزات نمایشگاهی-قیمت اجاره اسپیس فریم-قیمت اجاره اسپیس فریم-قیمت اجاره سازه نمایشگاهی اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم-قیمت پایه اسپیس فریم-قیمت هرمتراسپیس فریم-بهترین قیمت اسپیس فریم-قیمت هرشاخه اسپیس فریم-قیمت هرمترطول اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم استاندارد-قیمت سازه نمایشگاهی اسپیس فریم-قیمت هرمترسازه-قیمت سازه اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریم-قیمت سازه نمایشگاهی اسپیس فریم-قیمت هرمترطول اسپیس فریم-قیمت سازه نمایشگاهی اسپیس-قیمت اسپیس فریم نو-قیمت اسپیس فریم کارکرده-قیمت اسپیس فریم دست دوم-قیمت سازه-قیمت چادراسپیس فریم-اجاره اسپیس فریم-قیمت هر متر اسپیس فریم-لیست قیمت اسپیس فریم-فروش اسپیس فریم دست دوم-اسپیس فریم چیست-اسپیس سازان-قیمت اسپیس فریم دست دوم اجاره اسپیس فریم ارزان -قیمت ارزان اسپیس فریم-قیمت اتصال اسپیس فریمspace frameقیمت هرمترطول اسپیس فریم-قیمت خریداسپیس فریم-قیمت اجاره اسپیس فریم-قیمت اسپیس-قیمت اسپیس فریم-قیمت قفل اسپیس فریم-قیمت بست اسپیس فریم-قیمت داربست نمایشگاهی اسپیس فریم-قیمت مترطول اسپیس فریم-قیمت اتصال اسپیس فریم-قیمت قفل اسپیس فریم-قیمت اسپیس فریمspace frame price-قیمت بست اسپیس فریم-قیمت قفل وبست اسپیس فریم- بر پایه هرمتر طول محاسبه میگردد.براین اساس که به عنوان نمونه یک شاخه 3متری اسپیس فریم 48000تومان میباشد.قیمت کرو یا هلال اسپیس فریم باسطح مقطع 15 سانتی متر21000تومان محاسبه میگردد.قیمت اسپیس فریم با توجه به نرخ پایه پروفیل آهنی ومسباره مصرفی آن قیمت گذاری ومحاسبه میشود.اتصالات اسپیس فریم یا قفل یا اصطلاحا بست اسپیس فریم نیز از قرارهرعدد1500تومان نرخ گذاری میشود.اسپیس فریم باسطح مقطع 30 سانتی مترنیز از قرار هرمتر150000تومان محاسبه وعرضه میگردد.قیمت هرشاخه اسپیس فریم کرو(هلالی) هرمتر طول210هزارریال.لازم به توضیح است سایزهای اسپیس فریم2.33متر واسپیس فریم2.40 متری واسپیس فریم2.50متری نیز موجودبوده واز قرار هرمتر طول اسپیس فریم160هزارریال محاسبه وعرضه میگردد.باتوجه به تولیدات استاندارد شرکت تکنوبرتر رستاک درخصوص سازه اسپیس فریم قیمت اسپیس فریم درشاخه های متنوع واستادارد ومورد استفاده درصنعت غرفه سازی وسوله سازی در ردیفهای زیر مشخص گردیده است:

قیمت اسپیس فریم:قیمت سازه اسپیس:قیمت هرشاخه اسپیس فریم 15 سانتی متری باسطح مقطع 15 سانتی متر55 هزارریال

قیمت اسپیس فریم:قیمت سازه اسپیس:قیمت هرشاخه اسپیس فریم 30 سانتی متری باسطح مقطع 15 سانتی متر65 هزارریال

قیمت اسپیس فریم:قیمت سازه اسپیس:قیمت هرشاخه اسپیس فریم 50 سانتی متری باسطح مقطع 15 سیانتی متر100 هزارریال

قیمت اسپیس فریم:قیمت سازه اسپیس:قیمت هرشاخه اسپیس فریم 66 سانتی متری باسطح مقطع 15 سانتی متر110 هزارریال

قیمت اسپیس فریم:قیمت سازه اسپیس:قیمت هرشاخه اسپیس فریم 70 سانتی متری باسطح مقطع 15 سانتی متر110 هزارریال

قیمت اسپیس فریم:قیمت سازه اسپیس فریم نمایشگاهی:قیمت هرشاخه اسپیس فریم 1 باسطح مقطع 15 سانتی متر160 هزارریال

قیمت اسپیس فریم:قیمت سازه اسپیس فریم نمایشگاهی:قیمت هرشاخه اسپیس فریم 2 باسطح مقطع 15 سانتی متر320 هزارریال

قیمت اسپیس فریم:قیمت سازه اسپیس:قیمت هرشاخه اسپیس فریم 2.33 متری باسطح مقطع 15 سانتی متر373 هزارریال

قیمت اسپیس فریم:قیمت فریم نمایشگاهی:قیمت هرشاخه اسپیس فریم 2.70 متری باسطح مقطع 15 سانتی متر432 هزارریال

قیمت اسپیس فریم:قیمت متر طول اسپیس فریم:قیمت هرشاخه اسپیس فریم 3 متری باسطح مقطع 15 سانتی متر480 هزارریال

قیمت اسپیس فریم:قیمت سازه اسپیس:قیمت هرشاخه اسپیس فریم 3.70 متری باسطح مقطع 15 سانتی متر592 هزارریال

قیمت اسپیس فریم:نرخ اسپیس فریم:قیمت هرشاخه اسپیس فریم 4 متری باسطح مقطع 15 سانتی متر640 هزارریال

مشاهده 1092493 مرتبه
رای دادن به این مورد
(69 رای)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارتباط با ما

آدرس دفتر مركزي: تهران، خيابان یوسف آباد،خیابان بیستم،پلاک133/1

آدرس کارخانه :تهران،اتوبان آزادگان،احمدآبادمستوفی،خیابان ولیعصرجنوبی(عج)،میدان امام حسین(ع)،انتهای خیابان چناران،خیابان پارس توحید،پلاک۱۱۲

تلفن تماس: 09197058673 فكس: 95119290-021
پست الكترونيك: info@tbrastak.com info@tbrastak.ir

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شركت " تكنو برتر رستاك " مي باشد.

طراحی سایت : وب نگاران پارسه

هاستینگ : ناب سرور

Top of Page