مقالات

مارس 28, 0776

استفاده اسپیس فریم ها در نمایشگاه های بین المللی

اسپیس فریم سازه نمایشگاه ها می تواند به تنهایی به توسط چادر و بنر و یا پوشش های مختلف پوشش داده شود و فضاهایی جهت غرفه […]
مارس 28, 0776

اسپیس فریم و استفاده از آن در زمینه سازه نمایشگاه ها

روبرو شدن مردم با این سازه وهمچنین ناگفته نماند نصب سریع و آسان و صرفه جویی در وقت و هزینه که یکی از مهمترین دلیل استفاده […]