اسپیس فریم غرفه داخل سالن

فوریه 23, 2020

قیمت سقف اسپیس فریم

قیمت سقف اسپیس فریم : از آنجایی که سقف ساخته شده با اسپیس فریم بر مبنای قطعات جدا از هم و بر مبنای قطع و وصل […]
فوریه 17, 2020
روش های نصب اسپیس فریم

روش های نصب اسپیس فریم

روش های نصب اسپیس فریم : پس از در نظر گرفتن نقشه جا گذاری اسپیس فریم از طریق نرم افزار های موجود، طراحی اسپیس فریم انجام […]
سپتامبر 29, 2019
اسپیس فریم غرفه

اسپیس فریم غرفه

یکی دیگر از سازه های نمایشگاهی که در این چند سال اخیر به منظور ساخت در نمایشگاه ها و مراسم تشریفات مورد استفاد قرار گرفته اسپیس […]